Pomoc w założeniu firmy

Biuro w ramach pomocy w założeniu firmy oferuje:

  • wypełnianie wniosków o zarejestrowanie firmy,
  • dokonywanie zgłoszeń do US i ZUS,
  • zawiadamianie odpowiednich instytucji o założeniu firmy.