Administracyjna obsługa biura

Nasze usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura to:

  • redagowanie pism,
  • sporządzanie umów wszelkiego rodzaju,
  • sporządzanie sprawozdań i bilansów,
  • sporządzanie wszelkich raportów z działalności firmy oraz planów finansowych,
  • przygotowanie dokumentów w celach rekrutacyjnych,
  • monitoring należności i zobowiązań,
  • opracowywanie wniosków na dofinansowanie stanowisk pracy,
  • opracowywanie regulaminów.