Kadry i płace

W ramach obsługi kadrowo-płacowej biuro oferuje:

 • sporządzanie umowy o pracę, zlecenia, dzieła - na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imienej karty przychodów pracownika,
 • prowadzenie kartoteki pracowników w raz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień do pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świdczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumetacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • sporządzanie zeznania rocznego pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświdczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • przygotowywanie gotówkowych dowodów wpłat lub przelewów wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników.